IMG_2257

Funkční pohybová náprava pro sportovce

Jak stárneme, životním stylem, sociálními podmínkami, civilizačními návyky či sportem ztrácíme schopnost provádět základní funkční pohyby, které jsou nedílnou součástí již od narození. Postupem času získáváme a rozvíjíme významná omezení a asymetrie v základních pohybech, které nám mohou způsobit mnoho zdravotních problémů a snížit náš výkon. Problém však je, že většinou řešíme u sebe či u doktora/terapeuta následky a neřešíme příčiny, tedy pohyb samotný. Tedy samotný sportovec se dostává do začarovaného kruhu, kdy mu není pomoci či není schopen podávat adekvátní výkon. Nebo je schopen podat výkon, ale jeho trenér nepozná různá omezení a dysfunkce a vše snadno skončí zraněním. Velice často se setkáváme i s velmi závažnými chybami ve sportovní praxi, kdy je sportovec veden k chybné technice a metodice tréninku a jeho pohyb není opravován, ba naopak. Často je velice zatěžován, ale není brán ohled na jakoukoliv posloupnost či stav a připravenost pohybového aparátu samotného sportovce.

Tělo sportovce musí být ale před tréninkem, tedy jakýmkoliv zatížením a rozhodně před vrcholových sportovním výkonem bez zásadních, omezení, slabostí, dysfunkcí

a nerovnováh!  To vše může drasticky narušit motoriku a skončit i velice tragicky, i mnohdy závažným zraněním.

 

Odkud mohou např. nastat funkční poruchy?

 

  • a) z oblasti funkce svalů –svalová nerovnováha, timing, nekoordinace, inhibice…
  • b) z oblasti centrální regulace –poruchy pohybových stereotypů;
  • c) z oblasti funkce kloubů –omezení kloubní pohyblivosti (hypomobilita) nebo hypermobilita.

 

V rámci pohybu existují často i skryté kompenzace způsobené mnoha důvody. Mnoho sportovců je schopno vykonávat široké spektrum činností, ačkoli může pohyb na první pohled vypadat dobře. V případě zachování těchto neoptimálních pohybových vzorů, které vedou ke špatné biomechanice, se zvyšuje riziko budoucího poškození/ zranění.

 

Přijít na tyto určité pohybové kompenzace chce jak odbornost, tak značnou dávku zkušeností jak z oblasti trenérské praxe, sportovní kineziologie, tak fyzioterapie. Tedy naše práce je v této oblasti z velké části velice unikátní, efektivní, protože se orientujeme na obě oblasti dlouhá léta.

 

Pracujeme se sportovci na základě naší vlastní koncepce práce a proto jsme velice úspěšní a navštěvuje nás celá řada známých jmen či oddílů. Používáme moderní diagnostické metody, které propojujeme do sebe a to následně i s vlastními znalostmi sportovního zatížení. Tedy konzultujeme i nastavení tréninku, použití metodiky, pomůcek, techniky cvičení atd. Tuto komplexnost jinde těžko najdete a proto je CORE GYM jedinečným centrem, kde sportovec odstraní svá omezení, slabiny a mnohé tréninkové chyby a zlepší svůj sportovní výkon.

 

(Autor: Martin Snášel)