IMG_20291

Core stabilita, síla a bolesti zad

Po mnoha letech praxe za mnou chodí stále více lidí z bolestmi zad. Problémy se zády jsou snad po chřipce nejčastějším zdravotním problémem, který trápí naší generaci. Navíc je to generace stále mladší, tedy okolo 30 a méně let. Ta hranice se neustále snižuje a dnes je zcela běžné, že i 20letý jedinec má určitý typ výhřezu ploténky či jiné problémy se zády.
Chybná funkce či timing lokálního a globálního stabilizačního systému je jedna z velmi častých složek, která je z těmito problémy spojená ať už jako hlavní či vedlejší příčina nebo jako jedna z podstatných rehabilitačních složek. Vždy zjišťujeme u každého daného klienta z bolestmi zad, jak celkově pracuje jeho celkový stabilizační systém, kdy provádíme jak tradiční testy na HSSP, tak mnohé další přídavné statické a dynamické testy, které nám mohou více komplexně sdělit, co s čím souvisí a kde máme hledat příčinu problému.

Obecně velice podceňovanou složkou, která souvisí i se zmiňovanou stabilitou, je i celková svalová síla. Slabost negativně ovlivňuje mnoho důležitých pochodů v těle. Jak celkovou stabilitu a mobilitu našich kloubů a páteřních obratlů, tak nám ovlivňuje i celou pohybovou mechaniku. Tedy zase se dostáváme k optimálnímu stabilnímu pohybu a síle, což když chybí, dochází k nestabilitě. Něco, co bych nazval „optimální síla“ je kouzelný proutek, který poskytuje větší podporu našich pevných tkání, aby mohli pracovat tak, jak skutečně mají. Proto v našem silovém a pohybovém centru pracujeme s člověkem velice komplexně a náš nápravný přístup je v tomto rozdílný.

Klasická instrukce u mnoha doktorů, terapeutů a trenérů totiž je: „hlavně nic nezvedejte!“ Naše cesta a principy práce a zkušenosti jsou však jiné. Stabilita a síla jsou pevně provázané složky, které musí být stále v souhře, jinak nemůže pracovat ani jedna složka. Ten určitý člověk s výhřezem totiž i poté jezdí autobusem, který prudce zastaví. Je nucen si něco zvednou ze země, často začne znovu pracovat, stará se o dítě apod. Gravitace jako taková působí v určitých fázích a pozicích obrovský tlak, na který musíme být připraveni a to nemluvím o nákupech a mnoha dalších běžných úkonech. Samozřejmě jeli zvyšování síly propojena z nedostatečnou stabilitou a motorickou kontrolou, může to být velice nebezpečná sebedestrukční zbraň.
Především však je také třeba se zamyslet, proč se daný problém stal a dle toho postupovat a zamyslet se logicky. Proč se to všechno vlastně stalo? Z valné většiny se stane to, že dojde k nějakému abnormálnímu zatížení tkání a obratlů, k blokádám, kdy se pevné tkáně dostanou do abnormální osy pohybu. V lepším případě dojde jen k narušení měkkých tkání, v horším případě dojde ke kloubní blokádě či vyboulení meziobratlové ploténky, která se vytlačuje ven. Tedy v základě ke všemu došlo z důvodů nějaké nestability, zatížení, na které tělo nebylo připraveno nebo není pro tělo přirozené. Co je řešení? Rozhodně obnovení „normálního“ uspořádání. Tedy připravit podmínky, obnovit rozsah pohybu a normalizovat osu pohybu, kde chci daný stav stabilizovat. Tedy po první fázi uvolnění a mobilizace je zde stabilizace a následně zvyšovaná síla jako lék.

Tedy v našem silovém a pohybovém centru CORE GYM Vám dáme ten podstatný a pravý lék na potíže na bolesti zad, tedy vhodně a efektivně napravenou a aplikovanou core stabilitu a sílu, nikoliv pouhý prášek na bolest a klid!

(Autor: Martin Snášel)